Các dự án đã thực hiện

Trụ sở Cục Hải Quan - TP Hải Phòng

ToaNhaHQHP

Tên công trình: Tòa nhà Trụ sở Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ: 159 Đường Lê Hồng Phong, Hải An, TP Hải Phòng.

Xem tiếp...