Tòa nhà trụ sở Cơ quan Bộ Tài chính

ToanhaBTC

Tên công trình: Tòa nhà Bộ Tài Chính

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội