Tòa nhà Comatce - Ngụy Như Kontum

Comate Vicem

Tên công trình: Tòa nhà Comatce Tower 

Địa chỉ: Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội