Tầm nhìn - Sứ mệnh

Đang cập nhật.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những Công ty hàng đầu về  tư vấn thiết kế và thi công các hạng mục trong ngành PCCC, nỗ lực đóng góp vào “sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “.

SỨ MỆNH

TLS mong muốn trở thành nhà cung cấp giải pháp tổng thể cho các công trình hàng đầu ở Việt Nam.